Pazinski sajam održat će se u utorak 7. rujna

Usluga d.o.o poziva sve na pridržavanje epidemioloških mjera, kako bi mogli nastaviti održavanje sajma i u budućnosti.

Vijesti

Najveći tradicionalni sajam u Istri - u Pazinu, održat će se u utorak 7. rujna.

Najveći tradicionalni sajam u Istri - u Pazinu, održat će se u utorak 7. rujna.

Zbog epidemioloških mjera i početka školske godine, sajam će biti održan samo na desnoj strani šetališta kako bi učenici mogli imati nesmetan pristup školama.
Usluga d.o.o poziva sve na pridržavanje epidemioloških mjera, kako bi mogli nastaviti održavanje sajma i u budućnosti.

Kalendar

Komentari