Otkazuje se mjesečni sajam u Pazinu predviđen za 3. kolovoz 2021.

Sajam se otkazuje zbog epidemioloških mjera

Vijesti

Sukladno Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag (NN 67/21), koja je stupila na snagu 26. srpnja 2021. godine te Odluci Stožera Grada Pazina i Stožera Istarske županije, otkazuje se mjesečni sajam koji se trebao održati u utorak, 3. kolovoza 2021. godine, porucili su iz pazinskog komunalnog poduzeća Usluga d.o.o.

Kalendar

Komentari