Potpisan ugovor za izradu urbanističko-arhitektonske studije Pazina

Na potpisivanju ugovora o idejnoj urbanističko-arhitektonskoj studiji Pazina

Vijesti

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić 30. travnja sklopio je ugovor sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, u svrhu izrade Idejne urbanističko-arhitektonske studije – konceptualna vizija ˝Pazin – 2030˝''.  

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić 30. travnja sklopio je ugovor sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, u svrhu izrade Idejne urbanističko-arhitektonske studije – konceptualna vizija ˝Pazin – 2030˝''.  

Za potrebe izrade Strategije razvoja Grada Pazina od 2021. godine do 2027. godine koja će se izvoditi u nekoliko segmenata pristupilo se izradi Idejno urbanističko-arhitektonska studije – ˝konceptualna vizija Pazin 2030˝ kao podlozi za razvoj strategije.

Urbanističko – arhitektonski koncept šire zone gradskog centra grada

Od Studije se očekuje da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno – urbane i arhitektonsko – graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno urbanističko-arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje. 

Studijom će se definirati urbanističko – arhitektonski koncept šire zone gradskog centra grada Pazina. Razraditi će se ključne prostorne cjeline unutar obuhvata (Stari Pazin, Rijavac, Zarečje, Lindar te uže područje centra grada), a s ciljem konceptualnog sagledavanja postojećeg stanja, budućih smjernica te usmjeravanja razvoja gradskog središta usklađeno s postojećim i potencijalnim sadržajima i potrebama, urbanim identitetom usklađenim s odrednicama urbanističko – arhitektonskog nasljeđa, načelima zaštite kulturne i prirodne baštine, odrednicama održivog razvoja, zelenog urbanizma, zadovoljavanja potreba građana za korištenjem javnog gradskog prostora te provedivosti i poticanja razvojnih potencijala prostora.

Vrijednost projekta iznosi 237.500 kuna uz rok izrade studije najviše 90 dana. Idejna urbanističko-arhitektonska studija financirati će se iz gradskog proračuna.

Voditelj izrade Alen Žunić

Za voditelja izrade Studije imenovan je doc. dr.sc. Alen Žunić, mag.ing.arh., mladi stručnjak impresivne karijere. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu 2013. godine te završio postdiplomski studij teorije i filozofije arhitekture na GSD-u Harvard Sveučilišta 2015. godine. Doktorirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu(2016. godine gdje trenutno predaje kao docent. Postdoktorsko istraživanje radio je na ETH Zürich - Institut für Geschichte und Theorie der Architektur. Bio je suradnik istraživač na Sveučilištu Columbia - Talijanska akademija za napredne studije. Osnivač je i glavni arhitekt u ALBATROSS - Uredu za arhitekturu i istraživanje. Njegova istraživačka zanimanja usmjerena su na hrvatsku modernu i suvremenu arhitekturu. Objavio je 235 radova i 10 knjiga, kao autor ili urednik.

Kalendar

Komentari