Opći uvjeti korištenja

Portal www.pazinstina.info omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja.

Korištenjem bilo kojeg sadržaja portala www.pazinstina.info smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava
www.pazinstina.info polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje: tekstovi, fotografije i video snimke. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Linkovi na druge web stranice
www.pazinstina.info portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na druge stranice.

Sve sadržaje portala www.pazinstina.info koristite na vlastitu odgovornost i www.pazinstina.info se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

 

Pravila komentiranja
Komentari objavljeni na portalu Istarski.hr ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. 

U komentarima nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

U komentarima nije dopušteno objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet djeteta do 18 godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj ili je dijete pokušalo ili izvršilo samoubojstvo, a niti iznositi pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života, takvi komentari neće biti odobren.

Uredništvo ima pravo ne odobriti komentar u kojemu se ne iznose javno poznate činjenice ako sumnja da bi isti mogao štetiti trećoj osobi

Komentari se moraju držati teme članka, komentari koji nemaju veze s temom ne moraju biti odobreni.

Komentari čija je namjera trollanje (prema definiciji Wikipedije) neće biti odobreni.

Psovke u komentarima dopuštene su samo kao stilski izraz, brisat će se svi komentari u kojima je psovanje usmjereno na ostale korisnike, uredništvo ili subjekte članka.

Neće se odobravati komentari s linkovima na druge internet stranice koje nemaju veze s temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi.

Sukladno uvriježenom pravilu komuniciranja na internetu, komentari koji su većim dijelom napisani velikim slovima, neće biti odobreni.

Izmjene uvjeta korištenja
www.pazinstina.info zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Portal www.pazinstina.info omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja.

Korištenjem bilo kojeg sadržaja portala www.pazinstina.info smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava
www.pazinstina.info polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje: tekstovi, fotografije i video snimke. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Linkovi na druge web stranice
www.pazinstina.info portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na druge stranice.

Sve sadržaje portala www.pazinstina.info koristite na vlastitu odgovornost i www.pazinstina.info se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

 

Pravila komentiranja
Komentari objavljeni na portalu Istarski.hr ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. 

U komentarima nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

U komentarima nije dopušteno objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet djeteta do 18 godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj ili je dijete pokušalo ili izvršilo samoubojstvo, a niti iznositi pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života, takvi komentari neće biti odobren.

Uredništvo ima pravo ne odobriti komentar u kojemu se ne iznose javno poznate činjenice ako sumnja da bi isti mogao štetiti trećoj osobi

Komentari se moraju držati teme članka, komentari koji nemaju veze s temom ne moraju biti odobreni.

Komentari čija je namjera trollanje (prema definiciji Wikipedije) neće biti odobreni.

Psovke u komentarima dopuštene su samo kao stilski izraz, brisat će se svi komentari u kojima je psovanje usmjereno na ostale korisnike, uredništvo ili subjekte članka.

Neće se odobravati komentari s linkovima na druge internet stranice koje nemaju veze s temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi.

Sukladno uvriježenom pravilu komuniciranja na internetu, komentari koji su većim dijelom napisani velikim slovima, neće biti odobreni.

Izmjene uvjeta korištenja
www.pazinstina.info zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Kalendar