Načelnik Franko Baxa odredio svog privremenog zamjenika

Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa načelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost načelnika

Politika

Načelnik Lupoglava Franko Baxa odredio si je privremenog zamjenika koji će od 2021. do 2025. godine u slučajevima njegove dulje spriječenosti obavljati njegove poslove.

Načelnik Lupoglava Franko Baxa odredio si je privremenog zamjenika koji će od 2021. do 2025. godine u slučajevima njegove dulje spriječenosti obavljati njegove poslove.

To je Ivan Buždon. Privremeni zamjenik zamjenjuje načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih načelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

Za vrijeme zamjenjivanja načelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava općinskog načelnika. Do nastupanja tih okolnosti, načelnik može opunomoćiti privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa načelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost načelnika. Privremeni zamjenik za obavljanje povjerenih poslova, do nastupanja okolnosti iz Odluke nema pravo na naknadu. Ovlast privremenog zamjenika općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti.

Kalendar