Krulčić predstavio drugi dio programa: Pazin 100 posto autentičan grad

Renato Krulčić

Politika

Kandidat za gradonačelnika Grada Pazina Renato Krulčić predstavio, je 21. travnja, drugi od ukupno pet poglavlja svog programa.

Kandidat za gradonačelnika Grada Pazina Renato Krulčić predstavio, je 21. travnja, drugi od ukupno pet poglavlja svog programa.

Poglavlje pod naslovom Autentičan grad govori o tradiciji, kulturi, održivom turizmu i enogastroniji. Kroz buduće razdoblje poticat će se lokalne proizvođače i tradicijske obrte na izlaganje na Pazinskom sajmu u cilju vraćanja autentičnosti sajmenom okupljanju te planirati izdvojeni prostor za njihovo izlaganje kako bi dobili što veći značaj.

Plan upravljanja

Govoreći o Planu upravljanja područjem ekološke mreže i značajnim krajobrazom Pazinski Potok i Pazinski Ponor, Krulčić je istaknuo kako je cilj aktivnije pokrenuti procese valorizacije i očuvanja tog vrijednog prirodnog resursa Pazinštine tako da se ne ugrožavaju prirodne vrijednosti područja upravljanja te doprinose razvoju lokalne zajednice kroz poticanje različitih oblika održivog turizma.

U skladu s Planom upravljanja, jedan od prioriteta bit će i uređenje šetnice „Dolinom mlinova“, poštujući sve specifičnosti i vrijednosti zaštićenog krajobraza te mišljenja i potrebe građana. Na području Zarečkog krova, uredit će se nova parkirna mjesta te postaviti javni mobilni toalet i zeleni otok sa spremnicima za otpad, kako bi uz sve veći broj posjetitelja, ove svima drage prirodne atrakcije, očuvali njezinu prirodnu vrijednost.

Kultura

Posebnu pažnju u području kulture posvetit će se razvijanju i očuvanja nematerijalne kulturne baštine kroz priče, mitove i osobe vezane uz Pazin što je direktno povezano uz nastavak razvoja starogradske jezgre uređenjem multimedijalnog centra Istarskih priča u Kaštelu. Podržavat će se stvaranje autentičnih profesionalnih i amaterskih kulturnih programa kroz rad udruga u kulturi, kako bi kroz kulturne sadržaje značajno obogatili život građana,  a razvoj i održavanje infrastrukture te poticanje programa omogućit će kvalitetniju provedbu kulturnih sadržaja.

Zaštita kulturnih dobara

U planu je provođenje cjelovitog programa zaštite kulturnih dobara s temeljnim ciljem revitalizacije starogradske jezgre te će se s ciljem zaštite i valorizacije kulturnih dobara uredit ulazni prostor i recepcija muzeja u Kaštelu te osvijetliti zvonik crkve Sv. Nikole. Nastavit će se s uređenjem citadele u starogradskoj jezgri te se time stvoriti preduvjeti za proširenje kulturne ponude tako da se kuće, koje se restauriraju, prenamijene u kulturno turističku funkciju poput izložbenih prostora te prostora za razne vrste radionica.

Kroz program će se poticati razvoj zelenog i zdravog turizma temeljnog na autentičnosti i tradicionalnim vrijednostima i običajima, s ciljem razvijanja središnje Istre kao cjelogodišnje destinacije, kreiranjem izvornih doživljaja, uz tradicijske okuse i autentične priče, koje potiču očuvanje i vrednovanje prirodnih i kulturnih ljepota.

Promocija lokalnih proizvoda

Nastaviti će se s promocijom i valorizacijom lokalnih prehrambenih proizvoda kroz postojeće i kreiranjem novih manifestacija i programa te pružanjem podrške lokalnim proizvođačima, OPG-ima i ugostiteljima u promociji lokalnih proizvoda kroz marketinške programe.

Nastavit će se promocija i zaštita Pazinskog cukerančića zaštitom žiga s ciljem nadzora tržišta i osiguranja kvalitete, a usavršavat će se eno-gastro turističke vodiče, koji će gostima pomoći u vrhunskom eno-gastronomskom doživljaju Središnje Istre, sve u cilju očuvanja autentičnosti i autohtonosti središnje Istre, zaključio je kandidat za pazinskog gradonačelnika, Renato Krulčić, predstavljajući drugo poglavlje svog programa.

Kalendar