Izložba Elvisa Bertona: Clean Up After Your Dog
Muzej Grada Pazina
Pazin tour - besplatan razgled grada Pazina
Šetalište Pazinske gimnazije 1
Vaterpolo turnir na Zarečkom krovu
Zarečki krov
S klobasicom u EU - međunarodni sajam kobasica
Sveti Petar u Šumi
Pazin tour - besplatan razgled grada Pazina
Šetalište Pazinske gimnazije 1
Dausijada - MTB maraton & TRAIL utrka
Dausi (Cerovlje)
Ljeto u vinogradu In Sylvis
Sveti Petar u Šumi