Baby boom: Pazin drugi u Hrvatskoj po demografskom plusu

Foto: Ilustracija

Ostalo

Područje Grada Pazina prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku drugo je među gradovima s vitalnim indeksom 124,7 koje je u 2019. godini provelo u demografskom plusu.

U 2019. godini u Pazinu se rodilo 91 dijete. Iste godine umrle su 73 osobe, što je najmanje od 1991. godine. Prvi je Grad Metković s vitalnim indeksom 145. To samo po sebi ne bi bio zanimljiv podatak kad se ne bi gledali vitalni indeksi drugih gradova Istre pa su tako jedino Pazin i Novigrad završili u plusu. Novigrad ima plus od 102,5, odnosno 41 dijete se je rodilo, a 40 ih je umrlo.

Među ostalim gradovima solidna je situacija u Umagu (93,4) , Poreču (87,7) i Buzetu (81,1), dok je loše stanje po tom pitanju bilo u Vodnjanu (59,2), Puli (56,4) i Rovinju (54,6). Najlošije je stanje bilo u 2019. u Labinu (41,7) te pogotovo u Bujama (29,5).

Na razini cijele Istarske županije vitalni indeks je bio 65,9, a u ruralnim brojkama na poluotoku je lani rođeno zabilježen negativan prirodni prirast od 822 stanovnika. To je čak ispod prosjeka Hrvatske - vitali indeks je 67,9, a ove je godine u Hrvatskoj za 15.659 stanovnika manje.

Kod općina Pazinštine, nakon niza godina, Cerovlje je prvi put nakon niza godina u plusu (19-16) te ima indeks 118,8. odmah za njim je Karojba s indeksom 118,2 (13 rođenih, 11 umrlih), a među onima koji imaju pozitivan prirodni prirast je i Sveti Petar u Šumi (14-13) - indeks 107,7.

U Istri jedini bolji indeks ima Općina Bale - 180. Tinjan je na "nuli" (21-21), no evidentan je porast broja djece na tom području. Među negativnima su Gračišće i Pićan (77,3), Žminj (61,9), Lupoglav (55,6) te najlošiji Motovun (44,4). Kada bi se Pazinština izgledala izdvojeno kao cjelina imala bi vitalni indeks 102,7, a gledano malo šire sa Žminjom i Pićnom ulazi u "minus" od 93,4.

Kalendar

Komentari